VOTAR AL BOTXÍ

Com pot ser que algú pensi seguir votant els sàdics autors de tanta retallada injusta i asocial? No aporto res dient que el deute públic espanyol és inquietant. Segons les dades publicades, el govern de Mariano Rajoy no ha sabut evitar que el dèficit augmentés durant el 2012 i el que va de 2013. I
Read More »

VOTAR AL VERDUGO

¿Cómo puede ser que alguien siga pensando que votará a los sádicos autores de tanto recorte injusto y asocial? No aporto nada nuevo diciendo que la deuda pública española es inquietante. Según los datos publicados, el gobierno de Rajoy no ha sabido evitar que aumentara el déficit durante 2012 y lo que va de 2013.
Read More »

SITGES

El mismo día en que el Círculo de Economía se reúne con gran parafernalia e invitados de renombre, leo en el interesantísimo blog de Armak de Odelot, la composición y trayectoria de las 70 familias más ricas de España, y focalizo la atención en las radicadas en Cataluña. Posiblemente no están todos los que son,
Read More »

SITGES

Els mateixos dies en que el Cercle d’Economia es reuneix amb gran parafernàlia i convidats de renom, llegeixo en l’interessantíssim bloc d’Armak de Odelot  la composició i trajectòria de les 70 famílies més riques d’Espanya, i focalitzo l’atenció en les que esmenta de Catalunya. Possiblement no hi són tots els que ho són, encara que
Read More »

¡EN TU HAMBRE MANDO YO! (català)

Dels diaris: Linde (Banc d’Espanya) recomana institucionalitzar salaris més baixos del mínim, entre altres mesures, no neoliberals sinó cabernàriament colonialistes. Abans, s’anava a Amèrica o a Àfrica a cercar esclaus, ara perceben que els tenen més a prop, estalviant transport. Aquesta és la tendència, o trending topic com es diu ara. Uns senyors, asseguts davant
Read More »

A PESAR DE TODO, LA ESPERANZA

Dice Malraux: “los hombres unidos a la vez por la esperanza y la acción tienen acceso, como los hombres unidos por el amor, a ámbitos a los que no tendrían acceso en solitario”[1]. Esperanza cuando veo colectivos que luchan contra el alud de mediocridad y estulticia que nos amenaza desde el poder. Y desesperanza cuando
Read More »

MALGRAT TOT, L’ESPERANÇA

Diu André Malraux: “Els homes units a la vegada per l’esperança i l’acció tenen accés, com si ho estiguessin per l’amor, a àmbits als que no podrien accedir en solitari”[1]. Esperança, doncs, quan veig col·lectius que lluiten contra l’allau de mediocritat i estultícia que ens amenaça des del poder. I desesperança quan veig que elements
Read More »

VIEJAS MELODÍAS

No sólo Wert y sus muchachos han pensado en como uniformizar “españolizando” Cataluña (y el resto de comunidades, !atención¡). Ya durante la guerra civil, Hitler recibió informes geopolíticos que daban recomendaciones en el mismo sentido que ahora los utiliza el ínclito ministro. ¡Ah!  El tiempo pasa, pero los tics quedan…. Estudio dirigido por Franz Pauser
Read More »

VELLES TONADES

No només Wert i els seus acòlits han pensat en com uniformitzar, “espanyolitzant” Catalunya (Compte, i també les altres comunitats!). Ja durant la guerra civil, Hitler va rebre informes geopolítics que donaven recomanacions en la mateixa direcció que l’empresa ara per l’ínclit ministre. Ah! El temps passa, però els tics queden…    Estudi dirigit per
Read More »

QUI COLLONS ÉS BRUSSEL·LES?

Amb el seu somriure sardònic i mefistofèlic, el govern ens anuncia noves retallades, començant per la Dependència, ja a nivells mínims.  Després, manifesten (i els mitjans favorables o escampen) que aquesta és la única via cap el creixement (s’entén el de bancs i grans empreses): retallar el subsidi d’uns pocs centenars d’euros a paraplègics, afectats
Read More »

VACANCES

Parèntesi de relax. Noves idees i iniciatives a partir del dia 20 de maig. Mentrestant, als que sou de Barcelona o rodalies, us recomano anar a la magnífica obra: DE QUAN SOMNIAVA Només 15 dies a la SALA ÀTRIUM

RAJOY, EL GENIO

A veces, las referencias históricas aplicadas a hechos actuales se obtienen de hechos muy antiguos. Vista la maña que se ha dado Rajoy y su equipo para conseguir precarizar gran parte del trabajo de este país, surge de pronto el paralelismo con lo que le pasó a un beduino de buena voluntad, siglos atrás. El
Read More »