SITGES

Els mateixos dies en que el Cercle d’Economia es reuneix amb gran parafernàlia i convidats de renom, llegeixo en l’interessantíssim bloc d’Armak de Odelot  la composició i trajectòria de les 70 famílies més riques d’Espanya, i focalitzo l’atenció en les que esmenta de Catalunya. Possiblement no hi són tots els que ho són, encara que
Read More »

INTOCABLES – cat

A la Índia, els intocables són pobres. Aquí, els que són intocables són els rics. Fa uns dies, uns pocs dies, als directius de la CAM o de Caixa Penedès,  se’ls considerava empresaris, d’aquells que comparteixen copets a l’espatlla amb Rosell i companyia. Ara, els podem anomenar, també, rics. Però és aquesta la seva definició?
Read More »

TOTS AL CARRER

El senyor Rosell manifesta el PÀNIC que els empresaris tenen a l’hora de contractar, tot demanant un any exempció en el pagament d’indemnitzacions per acomiadament, entre altres bajanades. La pregunta del milió és: Què senten els empleats al treballar a les ordres de personatges com Díaz Ferrán o Ruiz Mateos, entre d’altres? Posem un exemple,
Read More »

HI HA ALGUN EMPRESARI A BORD?

El president de la CEOE, Joan Rosell, va escriure a la prehistòria,  “calen 80.000 nous empresaris per crear 800.000 nous llocs de treball”[1] . Ara, hauria de dir que en calen 400.000. Resulta que no hi ha places d’assalariats, però es demana que la gent esdevingui empresari. Aquesta voluntat de renovació, és un reconeixement que l’atur
Read More »