NUEVA LEY ELECTORAL -2

La base de todo sistema electoral es el elector. Esta perogrullada no es gratuita, no la digo porqué sí. A veces, alguien se olvida de ello. Los candidatos, por ejemplo. Algunos -como siempre, no todos -, no lo recuerdan porqué desprecian esta figura, sin la cuál ellos no existirían como tales. Programas utópicos, sabiendo a
Read More »

Nova llei electoral -2

La base de tot sistema electoral és l’elector. Aquesta perogrullada no és gratuïta, no la dic perquè sí. A vegades hi ha qui se n’oblida. Els candidats, per exemple. Alguns –com sempre, no tots -, no ho recorden perquè menystenen aquesta figura, sense la qual no existirien ells. Programes utòpics, sabent del cert que no
Read More »

Nova llei electoral – 1

(Publicat a Diario Crítico Catalunya) Ha començat de nou el Guadiana particular del nostre país: la mal anomenada reforma del sistema electoral. Catalunya és la única autonomia que no en té de pròpia, encara que val a dir que el que han fet les altres comunitats és simplement limitar-se a seguir el sistema de llistes
Read More »

NUEVA LEY ELECTORAL -1

(Publicado en Diario Crítico-Cataluña) Ha empezado de nuevo el Guadiana particular de nuestro país: la mal llamada “reforma del sistema electoral”. Cataluña es la única autonomía que no tiene una ley propia, aunque es preciso decir que las de otras comunidades son meras copias del sistema de listas cerradas y otros requisitos reflejados en las
Read More »

FORA DE LES PLACES

He entrat fa poc a la xarxa seguint les acampades, els indignats, etc… Trobo a faltar la necessitat, no només de rebre adhesions, sinó també de demanar-les, provocar-les fins i tot. Hi ha moltes entitats culturals, socials, associacions, grups informals, i també molta gent que a nivell individual sintonitzen amb el sentit d’indignació però, o
Read More »

Pensaríem ara igual?

El què no va poder ser: Gracias al catalanismo será libre Cataluña; y al trabajar nosotros, apuntalados en vosotros, trabajamos por la misma libertad nuestra y así obtendremos la libertad de España. Porque muy lejos de ser irreconciliables, la libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa. Manuel Azaña. Discurs a Barcelona,
Read More »

La dreta al poder

Este cambio (elecciones de 19.11.1933) iba a producirse en el momento de mayor intensidad en la crisis del desempleo. En diciembre de 1933 había 619.000 parados, el 12% del total de la población activa. Esta cifra era considerablemente inferior a las de Alemania o Italia, cuya economía tanto admiraba El Debate, pero a pesar de esto
Read More »

Un record pels valencians, el 23.5.2011

Veient l’evolució (i manca d’exemplaritat) de la política a València (només?), ofereixo aquesta cita: Azaña: Mi temor más fuerte no es que la República se hunda, sino que se envilezca….la gente ha visto los recios ataques contra la República que he sabido dominar, pero no de su acción para impedir un evilecimiento. Mi resistencia al
Read More »

80 ANYS I ENCARA…

CONSTITUCION DE 1931 Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
Read More »

I ARRIBÀ L’ATUR -cita

Però quan va aparèixer l’atur, i la pobresa  portava fins i tot a la pèrdua de l’habitatge, varen començar a demanar ajuda. Així, mica en mica, el poble, que era amo d’ell mateix i del país, es va anar dividint i en lloc del poder comú, cadascú va buscar-se una servitud personal. Salusti Epistole a
Read More »

Acció cívica

El civisme actiu és menys cridaner que una campanya electoral, però és molt més important. GINER, Salvador. “Natura de la democràcia”. EL PERIODICO. 28.11.2010. Pàg. 11 A: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/naturaleza-democracia-599630

Tranquil·litat – cita

Un cop s’ha aconseguit fins a un cert punt la seguretat entre els homes, gràcies al benestar i a una posició sòlida, la seguretat més pura prové d’una vida tranquil·la i apartada de la multitud EPICTET. Sobre la felicitat. Ed. 62. Barcelona. 1995. Pàg. 32

Produir per produir

Mentre el fabricant té crèdit, deixa la brida fluixa a la passió pel treball, demana prèstecs i mes prèstecs per donar matèria primera als obrers. Fa produir sense pensar que el mercat s’afarta i que, si les mercaderies no arriben a la venda, les seves lletres arribaran al venciment. LAFARGUE, Paul. El dret a la
Read More »