DOCUMENTS HISTÒRICS – Front Popular 1936

Manifiesto del Frente Popular (El Socialista, 16.1.1936)

Hi ha versions més ampliades, per exemple a:

JULIÁ, Santos. Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). S. XXI Editores. Madrid. 1979. Pág. 216 i ss.

Resultats de les eleccions a España:
Historia electoral


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *