EN COMÚ – Esquema de treball

En aquest esquema es reflecteix la fusió de dos estudis: Una enquesta a nivell individual, amb dues fases, encara vigent a l’actualitat, on encara es pot participar (MINIM COMÚ), i una altra, consistent en un estudi comparatiu de les possibles coincidències en els 30 reivindicacions presents als programes/manifestos de 20 col·lectius presents a la xarxa.

ESQUEMA E-A CAT.jpg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *